Algemene voorwaarden | Hike by Eagerly

Vanaf 1 mei 2024 is Hike onderdeel en een label van Eagerly Internet B.V. en hanteren we de Algemene Voorwaarden (PDF) van Eagerly Internet B.V. met een ingesloten Verwerkersovereenkomst. Tot april 2024 waren op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Mass.im B.V. van toepassing, na de fusie van Mass.im B.V. met Eagerly Internet B.V. is Mass.im B.V. opgeheven.